ספרי לימוד

מתוך Hareidi Hebrew
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תורגם אוטומטית!

תורת ישראל מבוססת על התנ"ך, התלמוד הרבנית משפט. שני הראשונים, הופכים את "החוקה" של המחוקק הלאומי, לבין שפע של ספרות תשובות מספקות כי הפרשנות של החוקה. דיווח זה של גוף שיפוטי דעות הפכו תקדים, כלומר על בסיס החלטות עתידיות. כאשר פועל ללא יהודית לאומית מחוקקים (סנהדרין), החוק נגזר על ידי יישום החלטות בית משפט של תקדים ולכן ידוע גם תקדימי החוק. בגלל זה היא כי החוק אינו שחוקקו על ידי המחוקק, הוא גם סוג של חוק בלתי חוקי.

היהודית הגלובלית מסד נתונים (פרויקט של שאלות ותשובות) [1] הוא כנראה הכי קרוב לנו כרגע לבוא לספק רשימה של סופיות של מסמכים משמעותי ביותר והוא מנסה לספק את המהימנות ביותר של הגירסה את המסמכים. הוא מכיל הגדול ביותר בעולם אלקטרוניים אוסף של טקסטים יהודיים רשמה אי פעם בעברית, אשר לגלם אלפי שנים יהודים לימודית. הנתונים כוללים מספר רב של יצירות ספרות שאלות ותשובות - הרבנית מקרה למשפט של פסקי דין אשר מייצגים את סוציולוגי-רקע היסטורי של מצבים אמיתיים בחיים. בנוסף, הנתונים כוללים את התנ"ך, התלמוד העיקרי שלהם פרשנויות; עובד על תורת ישראל ומנהגיה; את הקודים העיקריים של תורת ישראל, כגון הרמב"ם 'משנה תורהושולחן ערוךשלה עם המנהלת פרשנויות;midrashim,זוהר, וכן את האנציקלופדיה התלמודית.

להלן רשימה של מקורות מצוטט לעתים קרובות על הרבנית משפט, מסודרות בסדר כרונולוגי משוער:

Timeline.png

תנ"ך

 • תנ"ך, המבוסס על כתב יד לנינגרד.

מפרשי תנ"ך

משנה

תוספתא

 • תוספתא Zeraim, מועד, Nashim, בבא קמה, Bava Metzia, Bava Batra, מהדורת ליברמן, ניו יורק, 1965-1988
 • הסנהדרין, Makkot, Shevuot, Eduyot, Avodah Zarah, Horayot, Zuckermandel Edition, ירושלים, 1975

מסכתות קטנות

תלמוד בבלי

 • [[למוד בבלי [[Berachot, שבת, Eruvin, Pesachim, Yoma, מסכת סוכה, Betzah, ראש השנה, תענית, המגילה, מועד קטן, Chagigah, Bava Metzia, סנהדרין, Steinsaltz Edition
 • Yevamot, Ketubbot, Nedarim, נזיר, Sotah, Gittin, Kiddushin, בבא קמה, Bava Metzia, Bava Batra, סנהדרין, Makkot, Shevuot, Avodah Zarah, Zevachim, Menachot, Chullin, Temurah, Keritut, Me'ilah, Tamid, Nidah , וילנה מהדורה

תלמוד ירושלמי

מדרשי הלכה

מדרשי אגדה

זוהר

תיקוני זוהר

גאונים

מפרשי משנה

ראשונים על תלמוד בבלי

אחרונים על תלמוד בבלי

ספרי הלכה ומנהג

ספרי מצוות

ספרי מחשבה ומוסר

רמב"ם

 • רמב"ם Ahavah Kedushah, Hafla'ah, Zera'im, Avodah, קורבנות, Taharah, קנין, משפטים, Shofetim, ירושלים, 1974, הדפסה חדשה של ורשה, 1881
 • רמב"ם מהדורת פרנקל, ירושלים - בני ברק, 1977
 • רמב"ם מהדורת פרנקל, ירושלים - בני ברק, 1977
 • רמב"ם מהדורת פרנקל, ירושלים - בני ברק, 1982

מפרשי הרמב"ם

טור

 • טור מהדורת וילנה, 1923

בית יוסף

שולחן ערוך

מפרשי שולחן ערוך

פוסקים שייך לשולחן ערוך

ספרי חסידות

ספרי חסידות ברסלב

ספרי שאלות ותשובות

ראשונים

 • Rabbeinu Gershom רבינו גרשום
 • מאור הגולה Rabbeinu Gershom b. יהודה, גרמניה (960? -1028); New York, 1956
 • רי"ף ר 'יצחק אלפסי b. Jacob, מרוקו וספרד (1013-1103); ירושלים, 1969, בתמונות Pittsburg, 1954
 • רש"י ר 'יצחק b. סולומון, צרפת (1040-1105); New York, 1943
 • ר"י מיגאש ר 'יוסף מאיר הלוי אבן b. Migash, ספרד (1077-1141); ירושלים, 1959
 • ספר הישר ר 'יעקב b. מאיר טם (Rabbeinu טם), צרפת (1100? -1171); ברלין, 1898
 • ראב"ד ר 'אברהם דוד b., פרובאנס (1120? -1198); Kapach Edition, ירושלים, 1964
 • הרמב"ם ר 'משה b. מימון, מצרים (1138-1204); ירושלים, 1958-1961
 • מן השמים של ר 'יעקב Marvege, צרפת (12-13 לספירה); מהדורת מרגליות, ירושלים, 1957
 • ר 'אברהם בן הרמב"ם
 • ברכת אברהם
 • מעשה ניסים ר 'אברהם b. Ha-הרמב"ם, מצרים (1186-1237)
 • שו"ת ר 'אברהם ירושלים, 1938
 • ברכת אברהם 1860
 • מעשה ניסים תל אביב, 1956
 • מהר"ם מרוטנברג ר 'מאיר ברוך b. של Rothenberg, גרמניה (1215-1293); בלוך Edition, בודפשט, 1895
 • בעלי התוספות Tosafists (צרפת וגרמניה, 11-13 לספירה); New York, 1954
 • רמב"ן ר 'משה b. נחמן, ספרד (1194-1270); מהדורת אסף, ירושלים, 1935
 • רי"ד ר 'ישעיה די טראני b. מאלי, איטליה (1200? -1260); ירושלים, 1975
 • רשב"א חלקים 1-7, ר 'אברהם סולומון b. Adret, ספרד (1235-1310); חלקים 1-3, בני ברק, 1958-1965. חלק 4 - St.Petersburg, 1883. חלק 5 - וילנה, 1885. Parts 6-7 - ורשה, 1868.
 • רשב"א מכון ירושלים, ירושלים, 2004
 • רשב"א Meyuchasot le-הרמב"ן, ר 'אברהם סולומון b. Adret, ספרד (1235-1310); ורשה, 1884 Chachmei פרובנס, מוכח חכמינו (ca. 1250-1350), ירושלים, 1967
 • רא"ש ר 'אשר b. Jechiel, גרמניה וספרד (1250? -1327); וילנה, 1885
 • ריטב"א ר 'יום טוב לר' אברהם b. Ishbili, ספרד (1250-1330); Kapach Edition, ירושלים, 1959
 • זכרון יהודה ר 'יהודה b. אשר (HaRosh), גרמניה, ספרד (1270-1349); ברלין, 1846
 • מהר"ח אור זרוע ר 'חיים (אליעזר) b. Isaac או Zarua, (אוסטריה), גרמניה (המאה ה -13); לייפציג, 1860
 • תשובות חדשות ירושלים 2002
 • ר"ן ר 'ניסים b. ראובן Gerondi, ספרד, (1315-1375); ירושלים, 1974
 • מהר"ם חלאווה ר 'משה בן ר' דוד Chalawah, ספרד (ca. 1290-1370); Hershler Edition, ירושלים, 1987
 • חזה התנופה ר 'משה דה בריסל, ספרד (המאה ה -14); New York, 1961, בתמונות לבוב, 1886
 • ריב"ש ר 'יצחק b. Sheshet Perfet, ספרד, יריה (1326-1408); וילנה, 1879
 • ריב"ש החדשות ר 'יעקב משה b. Moellin, גרמניה (1360? -1427); Maharil - ירושלים, 1980. Maharil Ha-Chadashot - ירושלים, 1977
 • תשב"ץ Parts I-III, ר 'שמעון b. Tzemach דוראן, Majorca, אלג' יריה (1361-1444); ירושלים, 1960, בתמונות לבוב, 1891 Tashbetz, Part IV
 • חוט המשולש ר 'שלמה דוראן, ר' שלמה Tzror, ר 'אברהם אבן Tawah, אלג' יריה (המאה ה -16); לבוב, 1891
 • רשב"ש ר 'שלמה דוראן, אלג' יריה (המאה ה -15); ירושלים, 1998
 • מהר"י ווייל ר 'יעקב וייל b. יהודה, גרמניה (ד לפני 1456); ירושלים, 1959
 • תרומת הדשן Pesakim U-Ktavim, ר 'ישראל b. Petachyah Isserlein, אוסטריה (1390-1460); ורשה, 1882
 • מהר"י מינץ ר 'יהודה b. אליעזר מינץ, איטליה (1408? -1506); קרקוב, 1882
 • מהר"י ברונא ר 'ישראל Bruna, גרמניה (1400-1480); Hirshler ר' משה, ירושלים, 1960
 • מהרי"ק החדשים b. סולומון ר 'יוסף קולון, איטליה, (1420? -1480); Maharik - ירושלים, 1973 Maharik Ha-Chadashim - מהדורת פינס, ירושלים, 1970
 • יכין ובועז ר 'ר' שמעון Tzemach ואת בניו של ר 'שלמה דוראן;
 • רשב"ש אלג 'יריה (המאה ה -15); ליבורנו, 1782; בתמונות ירושלים, 1970

תקופת שולחן ערוך

 • רא"ם ר 'אליהו מזרחי, קונסטנטינופול (1450-1526); ירושלים, 1938
 • רד"ך ר 'דוד b. חיים הכהן, יוון (d. 1530), ירושלים, 1968, בתמונות Petrow, 1834
 • מהר"ם אלשקר ר 'יצחק משה b. Alashkar, מצרים (1466-1542); ירושלים, 1956
 • בנימין זאב ר 'בנימין b. Mattathias, יוון (במחצית הראשונה של המאה ה -16); ירושלים, 1959
 • מהר"ם פדובה ר 'יצחק מאיר b. Katzenellenbogen, איטליה (1473-1565); קרקוב, 1882
 • מהר"י בי רב ר 'יעקב Beirav, מרוקו, מצרים, וישראל (1474? -1541); ירושלים, 1958
 • רדב"ז I-Parts השביעי, השמיני (מ-MS); ר 'שלמה אבן דוד b. אבי זמרה, מצרים, ישראל (1479-1573); I-VII - ורשה, 1882, לשחזרו ירושלים, 1972 ; י - בני ברק, 1975
 • מהרלב"ח ר 'לוי b. Chaviv, סלוניקי וישראל (1483? -1545); לבוב, 1865, בתמונות Brooklyn, 1962
 • אבקת רוכל בית יוסף בית יוסף, ר 'יוסף b. אפרים קארו, טורקיה, ישראל (1485-1575); Avkat Rochel - לייפציג, 1859, בית יוסף - ירושלים, 1960
 • מהר"י בן לב Parts I-IV, ר 'דוד ב' יוסף אבן לב, תורכיה (1505-1580); חלקים 1-2 - ירושלים, 1959-1960. חלק 3 - אמסטרדם, 1726. חלק 4 - אמסטרדם, 1726
 • מבי"ט ר 'משה b. יוסף טראני, ישראל (d. 1580); לבוב, 1861
 • מהרשד"ם ר 'משה שמואל b. דה מדינה, סלוניקי (1506-1580); לבוב, 1862
 • מהר"ם אלשיך ר 'משה Alshech, ישראל וסוריה (לאחר 1507-1593); לבוב, 1789
 • מהרש"ל b. Jechiel ר 'שלמה לוריא, פולין (1510? -1574); ירושלים, 1969
 • דברי ריבות ר 'יצחק b. סמואל Adarbi, סלוניקי (1510-1580); Sidilkov, 1833
 • רבי ב. אשכנזי b. R. Betzalel אברהם אשכנזי, מצרים וישראל (1520? -1591?); לבוב, 1904
 • רמ"א ר 'משה b. Isserles ישראל, פולין (1525? -1572); Siev Edition, ירושלים, 1971
 • שארית יוסף ר 'יוסי כץ, פולין (המאה ה -16); קרקוב 1893, לשחזרו ירושלים, 1980
 • מהרש"ך חלקים I-II, ר 'שלמה b. אברהם הכהן, יוון (1520? -1601?); חלק 1 - ירושלים, 1961 חלק 2 - ונציה, 1592
 • מהר"ם גאלנטי ר 'משה מרדכי b. גלנטי, ישראל (המאה ה -16); ירושלים, 1960
 • ראנ"ח ר 'אליהו b. חיים, תורכיה (1530? -1610?); ירושלים, 1960
 • מים עמוקים חלקים I-II, ר 'אליהו מזרחי, ר' אליהו b. חיים, תורכיה (המאה ה -16); ברלין, 1778
 • רמ"ע מפאנו ר 'מנחם עזריה da Fano, איטליה (1548-1620); ירושלים, 1963
 • באר שבע ר 'דב Issacher b. לזר Eilenberg ישראל, איטליה (1570? -1623); ורשה, 1890
 • תורת אמת ר 'אהרון b. יוסף ששון, תורכיה (1550? -1626); ונציה, 1626
 • מהרח"ש ר 'חיים שבתאי, סלוניקי (1550-1647) מכון זכרון אהרון; ירושלים, 2004
 • מהריט"ץ ר 'יום טוב b. Tzahalon משה, ישראל (1559 אחרי 1638); Maharitatz - ונציה, 1694 Maharitatz Ha-Chadashot - ירושלים, 1980-1981
 • ב"ח Ha-Chadashot באך, ר 'שמואל ג' ואל b. Sirkes, פולין (1561-1640); באך - Petrow, 1834 באך Ha-Chadashot - ירושלים, 1959
 • משאת בנימין ר 'בנימין אהרון Selnick, פולין (ca. 1555-1620); וילנה, 1894
 • מהרי"ט חלקים I-II, Maharit Ha-Chadashim, ר 'יוסף b. משה טראני, ישראל וטורקיה (1568-1639); חלקים 1-2 - לבוב, 1861 Maharit Ha-Chadashim - ירושלים, 1978
 • תורת משה ר 'משה חיים, סלוניקי (1600-1685) מכון זכרון אהרון; ירושלים, 2004
 • כנסת הגדולה ר 'חיים בן ר' ישראל בנבניסט, קונסטנטינופול (1603-1673); קונסטנטינופול, 1733
 • ר 'חיים בן ר' ישראל בנבניסט קונסטנטינופול (1603-1673); ירושלים, 1970, הדפסה חדשה של סלוניקי, 1791
 • נבחר מכסף R. Josiah b. יוסף פינטו, סוריה (1565-1648); חלב, 1869

פוסקי דורות קודמות

 • צמח צדק הקדמון ר 'מנחם מנדל בן ר' Abvraham Krochmal, פולין, צ 'כוסלובקיה, (1600-1661); ירושלים, 1982, הדפסה חדשה של אמסטרדם, 1675
 • אמונת שמואל ר 'שמואל אהרון b. Kaidonover ישראל, פולין, ליטא וגרמניה (1614? -1676); לבוב, 1885
 • נחלת שיבע ר 'שמואל b. ר 'משה דוד הלוי סגל, Mezeritch, פולין, circa (1625-5385); ed. שוורץ, Benei ברק 2006
 • הלכות קטנות ר 'יעקב ישראל Chagiz, ישראל (1620-1674); קרקוב, 1897
 • דרכי נעם ר 'מרדכי Ha-Levi, מצרים (d. 1685); ונציה, 1697
 • רמ"ז ר 'משה מרדכי b. Zacuto, איטליה (d. 1697); ונציה, 1761
 • עבודת הגרשוני ר 'גרשון בן ר' יצחק אשכנזי Ulif, צרפת, (1620? -1693); ירושלים, 1982, הדפסה חדשה של Lwow, 1761
 • זכרון יוסף ר 'יוסף (משה) בן ר' מנחם מנדל שטיינהרט, גרמניה, צרפת (1700? -1776); ירושלים, 2005
 • חוות יאיר ר 'יאיר חיים b. משה שמשון בכרך, גרמניה (1638-1702); לבוב, 1894
 • גינת ורדים ר 'אברהם b. מרדכי Ha-Levi, מצרים (1650? -1712); קונסטנטינופול, 1716
 • יד אליהו מלובלין ר 'אליהו b. ר 'שמואל, לובלין, פולין, circa (1660-5420); אמסטרדם 1712, בתמונות Benei ברק 1983
 • פרח שושן ר 'ישוע Shababu Yedia Zayyan, מצרים וישראל (ca. 1670-1740), ירושלים, 1994
 • חכם צבי ר 'צבי הירש b. יעקב אשכנזי, גרמניה והולנד (1660-1718); Debrin, 1942
 • חכם צבי (ליקוטים) ירושלים, 2000
 • מהרי"ף ר 'יעקב Feraji Mahmah, מצרים (ca. 1660-1730), ירושלים, 1999
 • שבות יעקב ר 'יעקב b. ג 'וזף Reischer, צ' כוסלובקיה, גליסיה, וגרמניה (1670-1733); לבוב, 1861
 • שבות יעקב Parts I-III, ר 'מאיר אייזנשטט, אוסטריה (1670? -1744); לבוב, 1899
 • עוללות הכרם ר 'שלמה Amarilio, סלוניקי (1645-1720); מכון זכרון אהרון, ירושלים, 2004
 • אדמת קודש חלק א, ר 'ניסים חיים משה מזרחי, ישראל (d. 1749); סלוניקי, 1758
 • שתי הלחם ר 'משה b. יעקב ישראל Chagiz, ישראל, אירופה (1672-1751); Premishla, 1898
 • שתי הלחם ר 'יהודה b. יצחק עייאש, אלג 'יריה וישראל (d. 1760); ליבורנו, 1746
 • שאילת יעבץ חלקים I-II, ר 'יעקב b. צבי Emden, גרמניה והולנד (1679-1776); לבוב, 1884
 • רבי"ד הזהב ר 'דוד Mesharki, תימן (המאה ה -18); ירושלים, 2002
 • צדקה ומשפט חלקים I-II, R. Tzadkah b. Saadiah Chutzein, עיראק (1699-1773); אני - תל אביב, 1975, השני - ירושלים, 1978
 • נודע ביהודה חלקים I-II, ר 'יחזקאל b. יהודה לנדאו, פולין פראג (1713-1793); ורשה, 1880
 • דברי חיים ר 'חיים הלברשטאם, גליסיה (המאה ה -18); New York, 2004
 • מכתם לדוד ר 'שמואל דוד b. יעקב פרדו, איטליה, יוגוסלביה, וישראל (1718-1790); סלוניקי, 1772
 • מהר"ש לניאדו החדשות ר 'שלמה רפאל Laniado, סוריה (1710-1794); ירושלים, 1997
 • חיים שאל חלקים I-II, ר 'חיים יוסף דוד אזולאי, ישראל ואיטליה (1724-1806); לבוב, 1866
 • טוב עין
 • יוסף אומץ
 • חיד"א ר 'חיים יוסף דוד אזולאי, ישראל ואיטליה (1724-1806); ירושלים, 1961
 • מחנה ישראל ר 'אליהו ישראל, מצרים ו ירושלים (ca. 1710-1784); קרית ספר, 2000
 • עוגת אליהו ר 'אליהו ישראל, מצרים ו ירושלים (ca. 1710-1784); קרית ספר, 2000
 • בן ימין ר 'רחמים ישראל, יוון (1815-1892); קרית ספר, 2000
 • אבני שיש ר 'שאול ישעיה Abitbul, מרוקו (1747-1821); ירושלים, 1930-1934
 • פעולת צדיק Vols. 1-3, R. Yechia b. ג 'וזף Tzalach, תימן (המאה ה -18); אני - ירושלים, 1946. II, III - תל אביב, 1965
 • אבני מילואים ר 'אריה לייב בן ר' יוסף Ha-Kohen [כץ; כהנא] הלר, קאליש, פולין, בשנת 1745-1812), ed. Dimitrovsky, ירושלים 1995
 • משפתים ישרים ר 'רפאל b. מרדכי Berdugo, מרוקו (1747-1821); קרקוב, 1891
 • חוט המשולש Parts I-III, ר 'חיים b. יצחק Volozhin, של ר 'הלל Volozhin, וכן ר' אליעזר יצחק פריד, ליטא (המאה ה -19); וילנה, 1882
 • נחלת אבות ר 'ישראל איסר b. ר 'זי' ev וולף, circa (1750-1828); Jerusalm 2005
 • תשובה מאהבה ר 'אלעזר b. דוד Fleckeles, פראג (1754-1826); Kasho, 1912
 • שיבת ציון ר 'שמואל b. יחזקאל לנדוי, Czechoslavakia (d. 1834); ורשה, 1881
 • תשובת חדשות ר 'עקיבא Eiger, גרמניה ופולין (1761-1837); Teshuvot - ורשה, 1876 Tinyana - וינה, 1889 She'elot U-Teshuvot Chadashot - בודפשט, 1928 Teshuvot Chadashot - ירושלים, 1978
 • I-Parts השמיני ר 'משה סופר, הונגריה (1762-1839); אני - ירושלים, 1972. II - Pressburg, 1862. III - Pressburg, 1865. IV - וינה, 1877 V - Pressburg, 1862. VI - Pressburg, 1865. VII - ירושלים, 1972 השמיני - ירושלים, 1972
 • חתם סופר Kovetz Teshuvot, ר 'משה סופר, הונגריה (1762-1839); ירושלים, 1973
 • מראה יחזקאל ר 'יחזקאל בן ר' יוסף Panet, פולין (1783-1845); בני ברק, 2001
 • מבוא התלמוד צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • דרכי ההוראה צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • תורת נביאים צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • מאמר דברי נביאים דברי קבל צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • מנחת קנאות צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • אמרי בינה צבי הירש Chajes (Maharatz חיות), 1805-1855
 • מור ואהלות ר 'אברהם b. יצחק Antibi, סוריה (1765-1858); ליבורנו, 1843.
 • האלף לך שלמה ר 'שלמה b. אהרון יהודה קלוגר, גליסיה (1785-1869); Bilgerei, 1931-1932
 • שופריה דיעקב Parts I-III, R. Jacob b. יקותיאל Berdugo, מרוקו (1786-1843); ירושלים, 1910
 • חיים ביד ר 'חיים Palaji, טורקיה (1788-1869); איזמיר, 1873
 • נשמת חיים
 • יהודה יעלה Parts I-III, ר 'יהודה b. ישראל אסד, הונגריה (1794-1866); New York, 1965
 • בנין ציון ר 'יעקב Ettlinger, גרמניה (1798-1871); Altona, 1868
 • ויקרא אברהם ר 'אברהם חיים b. Masoud חי Adadi, לוב (1801-1874); ליבורנו, 1865
 • נכח השולחן ר 'חיים מרדכי Levaton, סוריה (ca. 1780-1869), ירושלים, 2001
 • חידושי הרי"ם ר 'יצחק מאיר, פולין (המאה ה -19); ורשה, 1882
 • יורו משפטיך ליעקב ר 'יעקב אבו Chatzeira, ישראל (1806-1880); ירושלים, 1990
 • שואל ומשיב קמא Parts I-III, ר 'יוסף שאול נתנזון, גליסיה (1810-1875); לבוב, 1863
 • זבחי צדק ר 'עבדאללה b. אברהם Somech, עיראק (1813-1889); בגדד, 1896
 • כתב סופר ר 'אברהם שמואל בנימין וולף סופר (שרייבר), Pressburg (1815-1871); מכון Chatam סופר, ירושלים 1960
 • עונג יו"ט ר 'רפאל יום טוב Lippman Heilperin, פולין וליטא (1816-1859); ירושלים, 2000
 • משיב דבר ר 'נפתלי צבי יהודה ברלין, ליטא (1817-1893); ורשה, 1894
 • באר יצחק
 • עין יצחק חלקים I-II, ר 'יצחק אלחנן Spektor, ליטא (1817-1896);
 • באר יצחק 1859.
 • עין יצחק 1889-1895
 • ישועות מלכו ר 'ישראל יהושע גזע, פולין (1820-1893); סנט פטרסבורג, 1927
 • ר"ע הילדסהיימר חלקים I-II, ר 'עזריאל Hildesheimer, גרמניה, הונגריה (1820-1899); תל אביב, 1969-1976.
 • שאילת דוד ר 'דוד b. שמואל פרידמן, ליטא (1828-1917); סנט פטרסבורג, 1913
 • שאילת דוד Parts I-IV, ר 'יוסף חיים b. אליהו אל Chakam, עיראק (1835-1909); ירושלים, 1901-1913
 • רבי ב. אשכנזי ר 'עמרם בלום, הונגריה (המאה ה -19); New York, 2002
 • תורה לשמה ר 'יוסף חיים b. אליהו אל Chakam, עיראק (1835-1909); ירושלים, 1976
 • תורה לשמה Parts I-VII, ר 'שלום מרדכי b. ר 'משה Schwadron, גליסיה (1835-1911); אני - ורשה, 1902. II - סנט פטרסבורג, 1905. III - חסידות סאטמר, 1910. IV - לבוב, 1913. V - חסידות סאטמר, 1926. VI - ירושלים, 1968. VII - ירושלים, 1967
 • תורה לשמה ר 'אברהם Bornstein, Sochaczew (1839-1910); Pieterkov, 1926
 • שבט סופר ר 'שמחה בונים סופר (שרייבר), Pressburg (1842 -1907); Humgary, 1929
 • מלמד להועיל ר 'דוד צבי הופמן, גרמניה (1843-1929); פרנקפורט על המיין, 1926-1932
 • מלמד להועיל (ליקוטים) ר 'יהודה אריה לייב אלתר, פולין (1847 -1905); בני ברק, 1987
 • אפרקסתא דעניא ר 'דוד שפרבר, רומניה וישראל (1875-1962); New York, 2002
 • עמק הלכה (חלקים I-II), ר 'יהושע Baumel, צ' כוסלובקיה וארה"ב (המאה ה -20); ירושלים, 1976
 • הגם שאול ר 'שאול b. ר 'שלמה אבן Danan נולד בשנת 1882-1973); מכון Nachalat שלמה, ירושלים 2004
 • בית רידב"ז הרב יעקב דוד Wilowsky, Slutsk וישראל (1845-1914); ירושלים, 1908
 • אוהב משפט R. Alush Praji, תוניס (ca. 1854-1921), ירושלים, 1999
 • אשר לשלמה ר 'שלמה b. משה אבן Denan, מרוקו (1848-1929); ירושלים, 1900
 • אבני האפוד ר 'דוד Pipano, בולגריה (1851-1925); אבני Ha-אפוד - סופיה, 1913
 • נושא האפוד ר 'דוד Pipano, בולגריה (1851-1925); Nosei Ha-אפוד - סופיה, 1928
 • יש מעין Yaluz ר 'אליהו, ישראל, (1860-1929); ירושלים, 2003
 • מבוא התלמוד הרב צבי הירש חיות (מהר"ץ חיות) (1805-1855)
 • Israël et L'Humanité and Israel and Humanity, ר. אליהו בן-אמוזג, איטליה (1822-1900); פריז 1914

פוסקי זמננו

 • אחיעזר Parts I-III, ר 'חיים עוזר Grodzinsky, ליטא (1863-1940); וילנה, 1922-1939
 • דברי משה ר 'משה עזרא מזרחי, חלב, סוריה (1863 -1951); מכון דברי שלום, ירושלים 2003
 • תורת חיים ר 'יוסף חיים הלוי Zohnenfeld, Verbau, סלובקיה (1849 -1932); מכון קרן Re'em, ירושלים 2005
 • שיח יצחק ר 'יצחק בן ר' ישעיה Yissocher בער וייס, הונגריה, (1873-1942); ירושלים, 1995
 • פאר אהרון ר 'אהרון Pressburger, הונגריה, (1876-1944); ירושלים, 2003
 • יד חנוך ר 'חנוך טייטלבוים, גליסיה (1884-1943); New York, 2000
 • מפענח נעלמים ר 'חנוך טייטלבוים, גליסיה (1884-1943); New York, 2000
 • גבורות יצחק ר 'יצחק רוזנברג, הונגריה (1860-1944); ירושלים, 2002
 • לב דוד ר 'דוד פלדמן, אוקראינה, גרמניה, אנגליה ו (1885-1966); לונדון, 2000
 • משפט כהן
 • דעת כהן
 • עזרת כהן
 • אורח משפט ר 'אברהם יצחק הכהן קוק Ha-Kohen, ישראל (1865-1935);
 • משפט כהן Daat כהן, Ezrat כהן - ירושלים, 1966
 • אורח משפט ירושלים, 1979
 • ישמח לבב ר 'ישוע שמעון חיים עובדיה, מרוקו (1872-1952); ירושלים, 1994
 • דברי יוסף ר 'יוסף Konvitz, ליטא ו ארצות הברית (המאה ה -20); New York, 1947
 • חלקת יעקב ר 'יעקב מרדכי Breisch, פולין שוויץ (המאה ה -20); תל אביב, 1992
 • הר צבי Orach Chaim 1-2, Yoreh De'ah, אפילו Ha-עזר, ר 'צבי פסח פרנק, ישראל (1874-1960); ירושלים, 1964-1976.
 • שואל ונשאל Parts I, II, III, IV, V, ר 'משה Chalfon Ha-Cohen, תוניסיה (1874-1950);-חלק 1-4, בני ברק, 1999-2001; חלק 5 - נתיבות, 1980
 • ישכיל עבדי Parts I-III, הרב Ovadiah Hadayah, ישראל (1890-1969); ירושלים 1931-1983
 • קול מבשר ר 'משולם Rath, רומניה וישראל (1875-1963); ירושלים, 1973
 • משפטי עוזיאל Parts I-IV, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (Ouziel), ישראל (1880-1953); ירושלים, 1995-2000
 • פסקי עוזיאל
 • בשאלות הזמן ר 'בן ציון מאיר חי עוזיאל, ישראל (1880-1953); ירושלים, 1977
 • שמחת כהן ר 'רחמים חי Chvitah HaKohen, Djerba וישראל (1901-1959); ירושלים 1996-2000
 • שרידי אש חלקים 1-2, ר 'יעקב ויינברג Jechiel, גרמניה שוויץ (1885-1959); ירושלים, 1999
 • היכל יצחק גם עזר Ha-1-2, Orach אורח חיים ר 'לוי יצחק הלוי הרצוג, אירלנד וישראל (1888-1959); ירושלים ,1960-1972
 • זכרון משה ר 'משה Jacobowitz, גרמניה ו ארצות הברית (1889-1950); Brooklyn, 1975
 • דברי חכמים שלום ר 'יצחק הלוי, תימן וישראל (d. 1973), ירושלים, 1972
 • חדוות יעקב ר 'יעקב עדס, ישראל (1898-1963); ירושלים, 2000.
 • בצל החכמה (א - ה) חלקים הרביעי, R. Betzalel שטרן, סלובקיה, אוסטריה, אוסטרליה, וישראל (1911-1989); ירושלים, 1998
 • אגרות משה I-Parts השמיני, R. משה פיינשטיין, ליטא ו ארצות הברית (1895-1985); חלקים 1-5 - New York, 1959-1973 Parts 6-8 - בני ברק, 1981-1996
 • בית מרדכי ר 'מרדכי פוגלמן, Chernovitz (1899-1984); מוסד הרב קוק, ירושלים 1971
 • מנחת יצחק חלקים יא, ר 'יצחק יעקב וייס, אנגליה וישראל (1902-1989); Parts I-IV - לונדון, 1955-1967. חלקים V-X - ירושלים, 1972-1985.
 • באר דוד ר 'שלמה דוד פרנקל, הונגריה (המאה ה -20); New York, 2000
 • ויען יוסף ר 'יוסף גרינוולד, הונגריה וארה"ב (המאה ה -20); Brooklyn, 2004
 • מנחת שלמה Parts I-III, ר 'שלמה זלמן אוירבך, ישראל (1910-1995); ירושלים, 1986
 • דברי יציב Parts I-VII, ר 'יקותיאל יהודה הלברשטאם, גליסיה וישראל (1904-1995); ישראל, 1996-2001
 • ציץ אליעזר I-Parts העשרים ושניים, ר 'אליעזר Waldenburg, ישראל (1917 -); ירושלים, 1945-1996
 • שבט הלוי Part I, II, III, IV, השמיני, IX, X, ר 'שמואל הלוי Wosner, אוסטריה וישראל (1914 -); חלקים 1-2 - New York, 1981 Parts 3, 8 -- 10 - בני ברק, 1994-2002
 • יביע אומר I-Parts השמיני,
 • יחווה דעת Parts I-VI, R. Ovadiah יוסף, מצרים וישראל (1920 -);
 • יביע אומר ירושלים, 1956-1993.
 • יחווה דעת ירושלים, 1977-1984
 • משנה הלכות I-Parts השמיני, IX, האחד עשר 'יד, עמ' טז, הרב מנשה קליין, סלובקיה וארה"ב (1925 -); New York, 2000, New York, 2000, ניו יורק, 2003
 • משפטי שאול חברים של בית הדין הרבני ירושלים, ישראל (המאה ה -20); ירושלים, 1997
 • עטרת פז Parts I-III, ר 'פנחס Zvichi, ישראל (1960 -); ירושלים, 1990-1998
 • פסקי דין רבניים חברים של בית הדין הרבני ירושלים, ישראל (המאה ה -20); ירושלים ,1993-1997
 • פסקי דין ירושלים ירושלים, 1993-2005

הערות שוליים

 1. של אוניברסיטת בר אילן, יהודי גלובלי מסד נתונים